गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०१०

तो.....

तो प्रत्येकीच्या जीवनात असतोच या ना त्या रूपाने...
कधी वळवाचा पाऊस असतो, कधी स्वप्नांची कूस असतो...
कधी भावनांचा पूर असतो, कधी सप्तकातला सूर असतो...
कधी कातर संधिप्रकाश असतो, कधी तिला सादवणार निळभोर आभाळ असतो...
कधी जमलेल्या कवितेची मैफिल असतो, कधी नुकतीच जन्मलेली गजल असतो...
कधी आयुष्याचा संगीत तो असतो, तिने गायलेलं प्रत्येक गीत तो असतो...
ती त्याची सावली तर तिची काया तो असतो, तिने उभारलेल्या घरकुलाचा पाया तो असतो...
झंकारला तर षडज, छेडला तर साज असतो...
तिचा मित्र, तिचा सखा, तिच्या सादेला मिळणारा प्रतिसाद असतो...
तो असतो नागमोडी धावणा-या रस्त्यामध्ये, तो असतो बेभान घोंगावणा-या वा-यामध्ये...
तिच्या स्वप्नात जागणारा तो असतो, तोच असतो रात्रीला सोबत करणा-या ता-यांमध्ये...
ती जितकी व्यापक, तितकाच अथांग तो असतो...
सूर्याची दहाकातही त्याच्यामध्ये, अन पौर्णिमेचा चंद्र शांतही तो असतो...
तो असतो इतका अंतर्भूत, कि त्याचा असणं नाकारता येत नाही...
त्याचं अथांग अस्तित्व तिला स्वीकारू म्हणता, स्वीकारता येत नाही...
स्वीकारलं किंवा नाकारलं तरी, प्रत्येकीजवळ तो असतो जपलेल्या श्वासासारखा...
ती एकदातरी अनुभवतेच त्याला, तो असतो एका आभासासारखा!!!!!
..... कारण प्रत्येकीच्या आयुष्यात असतोच "तो" या ना त्या रूपाने!!!!
-स्वाती...... 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा